Informācija par datu aizsardzību

1. Datu aizsardzības pārskats

 

a) Vispārīgas norādes

Turpmāk tekstā esošās norādes sniedz pārskatu par to, kas notiks ar Jūsu personīgajiem datiem, apmeklējot mūsu vietni.  Personīgie dati ir visi dati, ar kuriem Jūs personīgi iespējams identificēt. Papildu informāciju par tēmu "Datu aizsardzība" meklējiet mūsu datu aizsardzības deklarācijā, kas ir dota zem šī teksta.

 

b) Datu apkopošana mūsu vietnē

 

Kurš ir atbildīgs par datu apkopošanu mūsu vietnē?

Datu apstrādi šajā vietnē veic tīmekļa vietņu īpašnieks. Viņa kontaktinformāciju meklējiet šīs vietnes ziņās par izdevēju.

 

Kā mēs apkopojam Jūsu datus?

Jūsu dati tiek saglabāti arī tādā veidā, ka Jūs mums tos paziņojat. Šie var būt dati, ko Jūs, piemēram, ievadāt kontaktformulārā. Citus datus mūsu IT sistēma apkopo automātiski, apmeklējot mūsu vietni. Tie pārsvarā ir tehniski dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas atvēršanas pulksteņa laiks). Šo datu apkopošana notiek automātiski, tiklīdz jūs apmeklējat mūsu vietni.

 

Kam mēs izmantojam Jūsu datus?

Daļa datu tiek saglabāta, lai garantētu mūsu vietnes attēlojumu bez kļūdām. Citi datus iespējams izmantot Jūsu lietošanas uzvedības analīzei.

 

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem?

Jums jebkurā laikā ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par savu saglabāto personīgo datu izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Papildus tam Jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Par šiem, kā arī citiem datu aizsardzības jautājumiem varat ar mums sazināties, izmantojot sadaļā "Ziņas par izdevēju" esošo adresi. Papildus tam Jums ir tiesības griezties ar sūdzību atbildīgajā kontroles iestādē.

 

c) Analīzes rīki un trešo piedāvātāju rīki

Apmeklējot mūsu vietni, Jūsu pārlūkošanas darbības iespējams statistiski izanalizēt. Tas pārsvarā notiek ar sīkdatnēm un ar t. s. analīzes programmām. Jūsu pārlūkošanas darbību analīze parasti tiek veikta anonīmi; pārlūkošanas darbības nav iespējams izsekot atpakaļ uz Jums. Jūs varat atteikties no analīzes vai arī to novērst, nelietojot noteiktus rīkus. Papildu informāciju meklējiet šeit dotajā datu aizsardzības deklarācijā.Jūs varat atteikties no analīzes. Par atteikšanās iespējām mēs jūs informēsim šajā datu aizsardzības deklarācijā.

 

 

2. Vispārīgas norādes un obligātā informācija

 

a) Datu aizsardzība

Šo vietņu operators Jūsu personīgo datu aizsardzību uztver ļoti nopietni. Mēs apstrādājam Jūsu personīgos datus uzticami un atbilstoši likumdošanas datu aizsardzības noteikumiem, kā arī šai datu aizsardzības deklarācijai. Lietojot šo vietni, tiek saglabāti dažādi personīgie dati. Personīgie dati ir dati, ar kuriem jūs personīgi iespējams identificēt. Šajā datu aizsardzības deklarācijā ir skaidrots, kādus datus mēs saglabājam un kam mēs tos izmantojam. Tajā ir skaidrots arī tas, kā un kādam mērķim tas tiek darīts. Mēs norādām, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt drošības caurumi. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi nav iespējama.

 

b) Norāde par atbildīgo iestādi

Atbildīgā iestāde par datu apstrādi šajā vietnē ir:

 

SIA "Winkler Baltija"
Tīraines iela 9, Rīga, LV-1058

Tālr.: +371 67788444
Fakss: +371 6778848
E-pasts: eveikals@winkler.lv

 

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas viena vai kopā ar citiem izlemj par personīgo datu (piemēram, vārdiem, e-pasta adresēm u.tml.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem. 

 

c) Jūs datu apstrādes piekrišanas atsaukšana

Daudzi datu apstrādes procesi ir iespējami tikai ar Jūsu viennozīmīgu piekrišanu. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt jau apstiprinātu piekrišanu. Lai to izdarītu, Jums pietiek atsūtīt mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Datu apstrādes tiesiskums saglabājas līdz atsaukuma brīdim.

 

d) Tiesības griezties ar sūdzību atbildīgajā kontroles iestādē

Datu aizsardzības tiesību pārkāpšanas gadījumā cietušajam ir tiesības griezties ar sūdzību atbildīgajā kontroles iestādē. Par datu aizsardzības tiesību jautājumiem atbildīgā kontroles iestāde ir federālās zemes datu aizsardzības iestāde, kurā atrodas mūsu uzņēmuma juridiskā adrese. Datu kontroles iestāžu sarakstu, kā arī to kontaktinformāciju meklējiet šajā saitē: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/EuropaeischeDatenschutzbeauftragte/DatenschutzbeauftragterLettland.html;jsessionid=E1E9970AAC997425537B9AA403E09202.1_cid329?nn=5217144

 

e) Datu pārnesamības tiesības

Jums ir tiesības lūgt izsniegt jums vai kādai trešajai personai datus, kurus mēs jūsu uz piekrišanas pamata vai arī līguma izpildes gadījumā automātiski apstrādājam, kādā no populārākajiem, datorizētās apstrādes formātiem. Ja jūs pieprasāt tiešu datu pārnesi citai atbildīgajai personai, to iespējams izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.

 

f) SSL vai TLS kodēšana

Šajā lapā drošības un slepenas informācijas, piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu, ko jūs mums nosūtāt kā lapas īpašniekam, apstrādes aizsardzības nolūkos tiek izmantota SSL vai TLS kodēšana. Kodētu savienojumu varat atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses joslā “http://” nomainās uz “https://” un jūsu pārlūka joslā parādās slēdzenes simbols.Ja ir aktivizēts SSL vai TLS kodējums, mums nosūtītos datus nevar izlasīt trešās personas.

 

g) Informācija, bloķēšana, dzēšana

Jums spēkā esošās likumdošanas ietvaros jebkurā brīdī ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par saglabātajiem personīgajiem datiem, to izcelsmi un saņēmēju, kā arī datu apstrādes mērķi un nepieciešamības gadījumā arī ir tiesības veikt šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Par šiem, kā arī citiem personīgo datu jautājumiem varat ar mums sazināties, izmantojot sadaļā "Ziņas par izdevēju" esošo adresi.

 

h) Atteikšanās no reklāmas e-pastiem

Ar šo stingri tiek aizliegts nosūtīt nepieprasītu reklāmu un informācijas materiālus uz sadaļā "Ziņas par izdevēju" dotajiem obligāti norādāmajiem kontaktdatiem. Vietņu īpašnieki patur sev tiesības veikt viennozīmīgas tiesiskas darbības, saņemot nepieprasītu reklāmas informācijas, piemēram, mēstules.

 

 

3. Atbildīgais par datu aizsardzību

 

Mūsu uzņēmums ir noalgojis atbildīgo personu par datu aizsardzību.

 

Viesturs Liekna
SIA "Winkler Baltija", Tīraines iela 9, Rīga, LV-1058
https://eveikals.winkler.lv

 

Tālrunis: +371 67788447
E-pasts:viesturs.liekna@winkler.lv
 

 

4. Datu apkopošana mūsu vietnē

 

a) Sīkdatnes

Interneta vietnēs daļēji tiek izmantotas t. s. sīkdatnes. Sīkdatnes jūsu datorā nerada nekādu kaitējumu un tajos nav vīrusu. Sīkdatnes ir paredzētas, lai mūsu piedāvājumu padarītu lietotājiem draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un kuras saglabā jūsu pārlūkprogramma.Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu ir t. .s. "sesiju sīkdatnes". Pēc apmeklējuma tās tiek automātiski dzēstas. Pārējās sīkdatnes tiek saglabātas jūsu gala ierīcē, līdz jūs tās izdzēšat. Šīs sīkdatnes palīdz mums nākošajā apmeklējuma reizē atpazīt jūsu pārlūkprogrammu.Jūsu savu pārlūkprogrammu varat iestatīt tā, lai jūs saņemtu informāciju par sīkdatņu saglabāšanu, sīkdatnes atļautu tikai atsevišķos gadījumos, sīkdatnes apstiprinātu tikai noteiktos gadījumos vai arī pilnībā noraidītu, kā arī aktivizētu sīkdatņu automātisku dzēšanu pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Deaktivizējot sīkdatnes, šīs vietnes darbība var būt ierobežota.Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas elektroniskās saziņas procesam vai arī noteiktu, jums vēlamu funkciju (piemēram, preču groza funkciju) nodrošināšanai, tiek saglabātas atbilstoši GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietņu īpašniekam ir tiesiska interese par sīkdatņu saglabāšanu, lai nodrošinātu optimālu savu pakalpojumu piedāvājumu bez tehniskām kļūdām. Ja tiek saglabātas citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes jūsu pārlūkošanas īpašību analīzei), tās šajā datu aizsardzības deklarācijā tiek atrunātas īpaši.

 

b) Servera žurnāla datnes

Vietņu īpašnieks automātiski apkopo un saglabā informāciju t. s. servera žurnāla datnēs, kuras jūsu pārlūkprogramma mums nosūta automātiski. Tā ir:

 

  • pārlūkprogrammas tips un versija;
  • izmantotā operētājsistēma;
  • atsauces URL;
  • piekļuves resursdatora nosaukums;
  • servera pieprasījuma pulksteņa laiks;
  • IP adrese.

Šīs datnes netiek savienotas ar citiem datu avotiem.
Datu apstrādes pamats ir GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. b, kurā ir atļauta datu apstrāde līguma vai līguma punktu izpildei.

 

c) Kontaktformulārs

Nosūtot mums pieprasījumus, izmantojot kontaktformulāru, jūsu dati no pieprasījuma formulāra ar norādīto kontaktinformāciju tiek saglabāti, lai veiktu jūsu pieprasījuma apstrādi un lai sazinātos ar jums papildu jautājumu gadījumā. Šie dati bez jūsu piekrišanas netiek nodoti tālāk.Šādi kontaktformulārā ievadīto datu apstrāde notiek tikai, balstoties uz jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu. Lai to izdarītu, Jums pietiek atsūtīt mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Datu apstrādes procesu tiesiskums saglabājas līdz atsaukuma brīdim.Jūsu ievadītie dati kontaktformulārā paliek mūsu rīcībā līdz brīdim, kad lūdzat tos izdzēst, atsaucat savu piekrišanu to saglabāšanai vai arī vairs nav spēkā datu saglabāšanas mērķis (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes pabeigšanas). Obligātie likumdošanas noteikumi – īpaši glabāšanas ilgums – paliek spēkā.

 

d) Reģistrācija šajā vietnē

Jūs varat reģistrēties mūsu vietnē, lai lapā varētu lietot papildu funkcijas. Šim nolūkam ievadītos datus mēs izmantojam tikai attiecīgajam piedāvājumam vai pakalpojumam, kuras esat reģistrējies. Pilnībā aizpildiet reģistrācijas laikā pieprasītās obligātās norādes. Pretējā gadījumā reģistrācija tiek noraidīta. Par svarīgām izmaiņām, piemēram, piedāvājuma apjomā vai tehniski nepieciešamu izmaiņu gadījumā, mēs izmantojam reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi, lai šādi jums sniegu nepieciešamo informāciju. Šādi reģistrācijas laikā ievadīto datu apstrāde notiek, balstoties uz jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu apstiprināto piekrišanu. Lai to izdarītu, Jums pietiek atsūtīt mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Jau veiktas datu apstrādes tiesiskums saglabājas līdz atsaukuma brīdim. Reģistrācijas laikā apkopotos datus mēs saglabājam, kamēr esat reģistrēts mūsu vietnē un pēc tam tos izdzēšam. Likumdošanā noteiktais glabāšanas ilgums paliek spēkā.

 

e) Datu apstrāde (klientu un līgumu dati)

Mēs apkopojam, apstrādājam un lietojam personīgos datus tikai tad, ja tie ir nepieciešami tiesisko attiecību pamatojumam, satura veidošanai vai izmainīšanai (pamata dati). Tas tiek darīts, balstoties uz GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. b, kurā ir atļauta datu apstrāde līguma vai līguma punktu izpildei. Personīgos datus, kas ir iegūti mūsu interneta vietnēs (lietošanas datus), mēs apkopojam, apstrādājam un lietojam tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai lietotājam nodrošinātu mūsu pakalpojumu lietošanu un lai viņš norēķinātos par tiem.

 

f) Datu nosūtīšana, slēdzot līgumu ar tiešsaistes veikaliem, tirgotājiem un par preču nosūtīšanu

Mēs nododam personas datus trešajām personām tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanas ietvaros, piemēram, preču piegādei pilnvarotajiem uzņēmumiem vai maksājumu veikšanai pilnvarotajai kredītiestādei. Cita datu nodošana netiek veikta vai arī tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja jūs tam esat viennozīmīgi piekritis. Jūsu datu nodošana trešajām personām bez jūsu viennozīmīgas piekrišanas, piemēram, reklāmas mērķiem, netiek veikta. Datu apstrādes pamats ir GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. b, kurā ir atļauta datu apstrāde līguma vai līguma punktu izpildei.

 

g) Datu nosūtīšana, slēdzot līgumu pakalpojumiem un digitālajam saturam

Mēs nododam personas datus trešajām personām tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanas ietvaros, piemēram, maksājumu veikšanai pilnvarotajai kredītiestādei. Cita datu nodošana netiek veikta vai arī tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja jūs tam esat viennozīmīgi piekritis. Jūsu datu nodošana trešajām personām bez jūsu viennozīmīgas piekrišanas, piemēram, reklāmas mērķiem, netiek veikta. Datu apstrādes pamats ir GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. b, kurā ir atļauta datu apstrāde līguma vai līguma punktu izpildei.

 

 

5. Analīzes rīki

 

a) Google Analytics

Šajā vietnē tiek izmantotas interneta analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google Analytics izmanto t. s. "sīkdatnes". Tās ir teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un nodrošina analīzi par interneta lapas izmantošanu. Sīkdatņu saglabātā informācija par to, kā jūs lietojat interneta lapu parasti tiek pārnesta uz Google serveri ASV un saglabāta tur.Google Analytics sīkdatņu saglabāšana tiek veikta, balstoties uz GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietņu īpašniekam ir tiesiska interese veikt lietotāju rīcības analīzi, lai uzlabotu gan tīmekļa piedāvājumu, gan arī reklāmu.

 

IP anonimizēšana

Mēs šajā vietnē esam aktivizējuši IP anonimizēšanas funkciju. Šādi Google jūsu IP adresi pirms nosūtīšanas uz ASV Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas kopienas vienošanās līgumvalstīs saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un tur saīsināta. Google tīmekļa vietņu īpašnieka uzdevumā izmantos šo informāciju, lai izvērtētu, kā jūs lietojāt interneta lapu, lai tīmekļa vietņu īpašniekiem sagatavotu ziņojumus par interneta lapu aktivitātēm un lai nodrošinātu citus ar tīmekļa vietņu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Google Analytics no jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem.

 

Pārlūkprogrammas spraudņi

Jūs varat apturēt sīkdatņu saglabāšanu, atbilstoši iestatot jūsu pārlūkprogrammu; taču mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šajā gadījumā jūs pilnībā nevarēsiet izmantot visas šīs interneta lapas funkcijas. Papildus tam varat novērst, lai Google apkopo ar sīkdatnēm radītos un jūsu apmeklētās vietnes datus (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī, lai Google veic šo datu apstrādi, lejupielādējot un uzinstalējot šajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Google Analytics demogrāfiskās pazīmes

Šajā vietnē tiek lietota Google Analytics funkcija "demogrāfiskās pazīmes". Šādi iespējams izveidot ziņojumus, kuros ir sniegta informācija par lapas apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati ir Google saņemti no ar interesēm saistītajām reklāmām, kā arī no trešo piedāvātāju apmeklētāju datiem. Šos datus nav iespējams piesaistīt konkrētam cilvēkam. Šo funkciju jūs jebkurā brīdī varat deaktivizēt, veicot sava Google konta reklāmas iestatījumus, vai arī pilnībā aizliegt Google Analytics veikt jūsu datu apkopošanu tā, kā minēts punktā “Atteikšanās no datu apkopšanas”.


b) Google reCAPTCHA

Mēs savās vietnēs lietojam “Google reCAPTCHA” (turpmāk tekstā “reCAPTCHA”). Piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ar reCAPTCHA tiek pārbaudīts, vai datu ievadi mūsu vietnēs (piemēram, kontaktformulārā) veic cilvēks vai automatizēta programma. Šajā gadījumā reCAPTCHA ar dažādu pazīmju palīdzību analizē vietnes apmeklētāja rīcību. Šī analīze sākas automātiski, tiklīdz vietnes apmeklētājs ieiet vietnē. Analīzes veikšanai reCAPTCHA veic dažādas informācijas analīzi (piemēram, IP adresi, vietnes apmeklētāja vietnes apmeklējuma ilgumu vai lietotāja veiktās peles kustības). Analīzes laikā uztvertie dati tiek nosūtīti Google. reCAPTCHA analīzes pilnībā darbojas fonā. Vietnes apmeklētājs netiek informēts, ka šāda analīze tiek veikta. Datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f. Tīmekļa vietņu īpašniekam ir tiesiska interese par to, lai savu tīmekļa piedāvājumu aizsargātu pret kaitniecisku automatizēto izspiegošanu un pret mēstulēm. Papildu informāciju par Google reCAPTCHA, kā arī Google datu aizsardzības deklarāciju meklējiet šajās saitēs: https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/ un https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

 

6. Jaunumi

 

a) Jaunumu dati

Ja vēlaties pieteikties vietnes piedāvātajiem jaunumiem, mums ir nepieciešama jūsu e-pasta adrese, kā arī informācija, kas mums palīdzēs pārbaudīt, ka jūs esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat saņemt jaunumus. Papildu dati netiek iegūti vai arī tie tiek iegūti brīvprātīgi. Šos datus mēs izmantojam tikai pieprasītās informācijas nosūtīšanai un mēs nenododam to tālāk trešajām personām. Šādi pietiekšanās formulārā jaunumu saņemšanai ievadīto datu apstrāde notiek tikai, balstoties uz jūsu piekrišanu (GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. a). Saņemto piekrišanu datu, e-pasta adreses saglabāšanai, kā arī tās izmantošana jaunumu sūtīšanai jūs jebkurā brīdī varat atcelt, piemēram, izmantojot "atteikšanās" saiti jaunumos. Datu apstrādes procesu tiesiskums saglabājas līdz jau veiktam atsaukuma brīdim.

 

 

7. Spraudņi un rīki

 

a) YouTube

Mūsu vietnē tiek lietots Google uzturētās YouTube vietnes spraudnis. Vietņu īpašnieks ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Apmeklējot kādu no mūsu vietnēm, kas ir aprīkotas ar YouTube spraudni, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Šajā gadījumā YouTube serverim tiek nosūtīta informācija, kuru no mūsu vietnēm jūs esat apmeklējis. Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs nodrošināt, ka YouTube jūsu pārlūkošanas īpašības piesaista tieši jūsu profilam. Varat to atcelt, izejot no sava YouTube konta.YouTube lietošana nodrošina atbilstošu mūsu tiešsaistes piedāvājumu attēlojumu. Tam ir tiesiska interese GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. daļas lit. f izpratnē.Papildu informāciju par rīcību ar lietotāju datiem meklējiet YouTube datu aizsardzības deklarācijā: https://www.google.de/intl/lv/policies/privacy.